Diagnostika a harmonizácia čakier-služba

Čakry sú špecifické centrá životnej energie v tvare kolesa alebo disku okolo tela. Predstavujú otvory, ktorými prúdi energia do nášho tela. Majú schopnosť prijímať bioenergiu, pretvárať ju a opäť vyžarovať.

Čakry sú umiestnené nad sebou v strede trupu- nestoja samostatne, ale sú navzájom prepojené v sieti kanálov, takže sa navzájom ovplyvňujú. Každá čakra vibruje na inej frekvencii, zodpovedá určitej farbe a má špecifické vlastnosti, ktoré ovplyvňujú určitú oblasť tela.

Životná energia pri zablokovaní ktorejkoľvek čakry (môžu byť aj viaceré, čo sa stáva často, keďže sú navzájom sa ovplyvňujúce) nemôže voľne prúdiť- čakry majú zmenené vibrácie na nižšiu frekvenciu a nastáva nerovnováha v energetickom systéme človeka. Zablokovanie čakier podmieňujú viaceré aspekty, napr. strach, sklamanie, napätie, nenávisť, šok, ale aj negatívne vplyvy pôsobiace na človeka z vonkajšieho okolia.

Harmonizácia čakrového systému prebieha, ak nastavíme vibračné frekvencie disharmonických čakier na takú úroveň, aby vibrovali prirodzeným spôsobom. Pôsobením vyšších čistých vibrácií sa zablokované čakry rozkmitajú rýchlejšie, čím blokády postupne miznú.

Po odstránení všetkých blokád a zharmonizovania čakrového systému, vráti sa do života človeka radosť, uvoľnenie a jasnosť.