Energetická očista priestoru- SLUŽBA

Naše domovy sú naše posvätné miesta, kde naša duša má nachádzať svoj pokoj. Tento "posvätný stánok pokoja" však môže byť živnou pôdou pre negatívne emočné energie nielen od predchádzajúcich vlastníkov, ale aj od nás samých, rodiny či priateľov.

Hoci je človek ako špongia- nasáva energie, aj tie negatívne, časť z nich zotrváva v priestore. Neuvedomuje si, že energie ako smútok, beznádej, hnev, závisť, nenávisť, či hádky, negatívne pôsobia nielen na neho samotného, ale aj na priestor, v ktorom tieto energie zo seba uvoľňuje alebo ktoré v danom priestore uvoľňujú iní.

Negatívne naplnený priestor tak v konečnom dôsledku má nie práve najpriaznivejší dopad na osoby, ktoré v danom priestore prebývajú či sa zdržujú, čo sa časom môže zase spätne odraziť na zdravotnom stave.

Priestor okolo nás sa však nevzťahuje iba na naše domovy, ale aj pracovné prostredie, kde negatívne energie v podobe stresov, tlaku či napätia sú každodenne prítomné.

Naše domovy či pracoviská je preto nevyhnutné udržiavať v energetickej čistote.