Harmonizácia vzťahu- SLUŽBA

Jednu z najväčších energetických ťažôb predstavuje disharmónia vo vzťahu,najčastejšie medzi životnými partnermi.

Rovina vzťahov je však oveľa širšia- vzťahy medzi rodičmi a deťmi, vzťahy medzi súrodencami, medzi kolegami v práci, medzi susedmi navzájom- akýkoľvek vzťah, v ktorom človek vstupuje do interakcie s iným človekom či ľuďmi.


Pokiaľ jedna duša ubíja druhú, postupne sa začne narúšať energetické telo človeka- začnú sa mu prejavovať prejavovať dôsledky nerovnováhy na jeho energetickom tele

Disharmonické vzťahy, majú často za následok stav, kedy človeka ovládajú nepriaznivé emócie- preciťuje smútok, strach, stres a vo výsledku je duša človeka zranená a ubíjaná.

V takýchto situáciách je potrebné dať si do poriadku energie vo vzťahu, lebo dôsledky môžu veľmi nepriaznivo vplývať na človeka, ktorý sa v disharmonickom vzťahu nachádza.

Služba harmonizácia vzťahu poskytuje možnosť ako si dať do poriadku energie v rušivom vzťahu.