Kamene- čakra tretieho oka

ČAKRA TRETIEHO OKA

Nachádza sa v oblasti v strede čela, medzi obočím.
Súvisí s fialovou farbou.
Pozitívne ovplyvňuje centrum nadzmyslového vnímania, centrum vyšších duchovných síl, intelektu a intuície, posilňuje vnútorné videnie, porozumenie, ovládanie mysle, poruchy centrálneho nervového systému, slabú koncentráciu, pomalé myslenie.

Ak je čakra tretieho oka zablokovaná, spôsobuje poruchy centrálneho nervového systému, slabú koncentráciu, pomalé myslenie, náchylnosť k schizofrénii.