Kamene- korunná čakra

KORUNNÁ ČAKRA

Nachádza sa v oblasti stredu temena, v priestore nad hlavou a predstavuje centrum najčistejšieho kozmického vedomia. Súvisí s bielou farbou. Pozitívne ovplyvňuje životnú silu človeka, ktorá vitalizuje mozgomiešny kanál, prúdenie energie do celého tela, nervové choroby, paniku, psychózy, mánie, poruchy mozgu, imunitného systému, poruchy učenia, depresie, bolesti hlavy a závrate.

Ak je korunná čakra zablokovaná, u človeka sa prejavuje zúfalstvo, beznádej, depresia spojená so stratou zmyslu života, pocit oddelenosti a osamelosti, nedostatok sebapochopenia a neschopnosť nájsť cestu a smer.