Kamene- krčná čakra

KRČNÁ ČAKRA

Nachádza sa v oblasti krku, medzi kľúčnou kosťou, hrtanom a šijou. Súvisí s modrou farbou.
Pozitívne ovplyvňuje centrum komunikácie, vyjadrovanie vlastného názoru, pravé Ja, neschopnosť samostatne uspokojiť svoje potreby, sebarealizáciu, strnulosť v zavedených vzorcoch správania, neochotu počúvať iných, nepriebojnosť, neschopnosť povedať nie alebo súhlasiť, umelecké vlastnosti.

Ak je krčná čakra zablokovaná, človek má prehnanú alebo nedostatočná zodpovednosť, strach komunikovať a vyjadrovať svoj názor.

Zatiaľ žiadne produkty.