Kamene- sakrálna čakra

SAKRÁLNA ČAKRA

Nachádza sa v oblasti hornej časti pod pupkom, nad pohlavnými orgánmi. Je nositeľkou sexuálnej energie, vitality, kreativity a tvorivosti. Súvisí s oranžovou farbou.
Pozitívne ovplyvňuje centrum nefiltrovaných emócií, radosť, sebavyjadrenie, medziľudské vzťahy- zvlášť k opačnému pohlaviu, nadmernú psychickú závislosť, neistotu, beznádej, úzkosť, neznášanlivosť.

Ak je sakrálna čakra zablokovaná, človek má nízku sebaúctu, skrýva emócie a nadmerne sa zaoberá pocitmi iných. Často má sebadeštrukčné sklony.