Kamene- srdcová čakra

SRDCOVÁ ČAKRA

Nachádza sa v oblasti v strede hrudníka, medzi prsnými bradavkami. Súvisí so zelenou farbou.
Pozitívne ovplyvňuje centrum svetelného tela, centrum najhlbších pocitov lásky- empatiu a súcit, bránu duše, ktorá je bránou k vyššiemu vedomiu, sebalásku, sebavedomie, závislosť od iných, pocity ako smútok, bolesť, krivda, sklamanie.

Ak je srdcová čakra zablokovaná, človek má nízke alebo príliš vysoké sebavedomie, ktoré sa prejavuje prehnanou starostlivosťou o iných, čím sa stáva od nich závislý.