Náramok- krčná čakra

ČAKROVÝ NÁRAMOK určený na harmonizáciu KRČNEJ ČAKRY, ktorá sa nachádza v oblasti krku, medzi kľúčnou kosťou, hrtanom a šijou. Súvisí s modrou farbou.
Pozitívne ovplyvňuje centrum komunikácie, vyjadrovanie vlastného názoru, pravé Ja, neschopnosť samostatne uspokojiť svoje potreby, sebarealizáciu, strnulosť v zavedených vzorcoch správania, neochotu počúvať iných, nepriebojnosť, neschopnosť povedať nie alebo súhlasiť, umelecké vlastnosti.
Ak je krčná čakra zablokovaná, človek má prehnanú alebo nedostatočná zodpovednosť, strach komunikovať a vyjadrovať svoj názor.