Náramok pre deti- čakra tretieho oka

ČAKROVÝ NÁRAMOK určený na harmonizáciu ČAKRY TRETIEHO OKA, ktorá sa nachádza v oblasti v strede čela, medzi obočím. Súvisí s fialovou farbou. Pozitívne ovplyvňuje centrum nadzmyslového vnímania, centrum vyšších duchovných síl, intelektu a intuície, posilňuje vnútorné videnie, porozumenie, ovládanie mysle, poruchy centrálneho nervového systému, slabú koncentráciu, pomalé myslenie. Ak je čakra tretieho oka zablokovaná, spôsobuje poruchy centrálneho nervového systému, slabú koncentráciu, pomalé myslenie, náchylnosť k schizofrénii.