Náramok- solar plexus čakra

ČAKROVÝ NÁRAMOK je určený na harmonizáciu ČAKRY SOLAR PLEXUS, ktorá sa nachádza v oblasti pupku a spodku hrudného koša. Súvisí so žltou farbou.
Pozitívne ovplyvňuje centrum nižších emócií ako je strach, hnev, smútok, žiarlivosť, vina, sebectvo, bezmocnosť, ľútosť, nerozhodnosť, nezodpovednosť, nízke sebavedomie, prijímanie slnečnej energie, emocionálnu nestabilitu, starosti -premýšľanie o nich, prehnanú starostlivosť, rozdávanie sa.
Ak je čakra solar plexus zablokovaná, spôsobuje, že človek nie je schopný prijímať slnečnú energiu a čerpať z nej silu.