Pretínanie energetických pút

Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré človek môže urobiť pre vývoj svojich vzťahov je pretínanie energetických pút (vlákien), ktoré stále spájajú jeho predchádzajúce vzťahy a zabraňujú mu v dokončení týchto vzťahov. Proces pretnutia energetických pút je najdôležitejším krokom k dokončeniu minulých vzťahov. Potrebné je odstrániť všetky energetické vlákna, ktorými sú duše prepojené. Oslobodená duša tak môže uzavrieť kapitolu a je pripravená prejsť na vyššiu úroveň vzťahov, udalostí a zážitkov.

Väčšina ľudí si neuvedomuje, že pokiaľ vytvoria s iným človekom hlbšie emocionálne väzby, ich energetické systémy sa stanú prepojenými. Dané osoby si tak medzi sebou vytvárajú energetické vlákna, ktorými sú navzájom prepojení medzi jednou alebo viacerými čakrami. Problém nastáva pokiaľ sú tieto vzťahy traumatické, bolestné. Dotýka sa to aj v prípadov rozchodu, smútku, hnevu, či pocitov zrady z neho.

Početnosť myšlienok a emócií, ktoré človek mal s touto osobou bude rezonovať s energiou čakier.
Napríklad, ak človek narazí na smútok alebo zradu, môžu sa vytvoriť energetické vlákna medzi srdcovou čakrou danej osoby a osoby, ktorej sa toto vzniknuté emočné napätie týka. Znamená to, že aj keď vzťah skončí, na energetickej úrovni ešte stále pokračuje, takže energia drámy, bolesti a utrpenia naďalej prebieha.

Pokiaľ nie sú energetické vlákna pretnuté, často sa stáva, že vzniká zaseknutie v nízkych frekvenciách- karmických vzťahových slučiek, kde sa rovnaké vzťahové problémy dejú znova a znova. Všetky bolestivé a traumatické zážitky, ktoré sa vytvorili v minulom vzťahu potom budú zaznamenané v pamäti duše a budú nepriaznivo vplývať na ďalší vzťah. Frekvencie nevyriešených energetických vlákien a karmických väzieb tak znova rezonujú smerom k novým ľuďom a k udalostiam v súlade s frekvenciami zneužívania, hnevu, smútku, zrady, žiaľu, bolesti a duševných zranení. Zákonite sa to prejaví na ďalšom vzťahu, ktorý bude mať tendenciu premietať do nového vzťahu celý tento hnev a bolesť z minulosti.

Takéto vzťahové cykly budú pokračovať znova a znova, pričom si človek často ani nie je vedomý, prečo ich nový vzťah opäť zlyhal alebo prečo nemôže prilákať do svojho života iný typ človeka. Energetické blokády sú stále stuhnuté a naďalej pridávajú ďalšie negatívne frekvencie, čo má v konečnom dôsledku nepriaznivý vplyv na zdravie človeka a jeho pohodu.