Prívesok- sakrálna čakra

ČAKROVÝ PRÍVESOK je určený na harmonizáciu SAKRÁLNEJ ČAKRY, ktorá sa nachádza v oblasti hornej časti pod pupkom, nad pohlavnými orgánmi. Je nositeľkou sexuálnej energie, vitality, kreativity a tvorivosti. Súvisí s oranžovou farbou. Pozitívne ovplyvňuje centrum nefiltrovaných emócií, radosť, sebavyjadrenie, medziľudské vzťahy- zvlášť k opačnému pohlaviu, nadmernú psychickú závislosť, neistotu, beznádej, úzkosť, neznášanlivosť. Ak je sakrálna čakra zablokovaná, človek má nízku sebaúctu, skrýva emócie a nadmerne sa zaoberá pocitmi iných. Často má sebadeštrukčné sklony.